Küttevesi, keskküttesüsteemi täitmine, täitepadrunid, pH stabilisaatorid

 

Küttesüsteemi täitmisel soovitatav kasutada demineraliseeritud täitevett – elektrijuhtivusega ≤ 10 µS/cm ja neutraalse pH-ga (7,5 – 9).

Soovituslikud piirväärtused demineraliseeritud veele:

Jääkkaredus < 0,001 °dH

Juhtivus 25 °C juures < 10 µS/cm

Hapnikusisaldus < 0,02 mg/l

Kloriidid < 0,5 mg/l

Sulfaadid < 0,2 mg/

pH-väärtus 7,5 – 9

 

Halb küttevee kvaliteet  soodustab korrosiooni (must vesi, muda süsteemis) ja katlakivi teket.

See võib põhjustada soojusvahetite, katelde, soojuspumpade jne. talitlushäireid ning kahjustumist.

Ka joogiveesi ei ole sobiv küttesüsteemi täitmiseks selles lahustunud ainete kõrge kontsentratsiooni tõttu (avaldub madalas pH-s ja elektrijuhtivuse kõrges tasemes).

 

Kvaliteetne küttevesi on standardi kohaselt:

– Madala elektrijuhtivusega (< 100 μS/cm)

– Madala hapnikusisaldusega (< 0,1 mg/l)

– pH-ga vahemikus 8 – 9,5

 

Kehtiv direktiivi on VDI 2035, leiad lingilt: VDI 2035 heating water quality

 

Vee elektrijuhtivus näitab erinevate soolade ja mineraalide sisaldust vees. Peamised katioonid on naatrium Na+, kaltsium Ca2+, kaalium K+ ja magneesium Mg2+, ning peamised anioonid on kloriid Cl, sulfaat SO42–, karbonaat CO32– ja vesinikkarbonaat HCO3.

Kui vees suureneb lahustunud ainete kontsentratsioon, siis tõuseb ka lahuse elektrijuhtivus, vee korrosioonivõime.

Vee elektrijuhtivust iseloomustab erielektrijuhtivus (mõõtühik on siimens sentimeetri kohta).

Kütteveele lubatud suurim elektrijuhtivus 25 °C juures: 100 µS/cm.

 

pH ehk vesinikeksponendi väärtust nimetatakse happesuse näitajaks, st. pH näitab, kas vesi on happeline või aluseline.

Happeline, liiga madala pH-ga (pH alla 7) vesi on pehme ning põhjustab korrosiooniprotsesse, lahustades vette erinevaid metalle.

 

 

  

PH | Digiõppevaramu

 Kütteveele sobiv pH-väärtus 7,5 – 9

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Demineraliseerimise täitepadrun Taconova VM 98 filling unit MEGAFILL, hind xxx eur + km

Lisainfot leiad:  Taconova VM 98 filling unit MEGAFILL

........................................................................................................................................................................................................................................................

pH stabilisaatorid

 

 

 

Küttevesi, keskküttesüsteemi täitmine, täitepadrunid