alt

- garantii 7 a. siseanumale
- PU-isolatsioon 50mm + kilemantel, hõbehall
- max. töörõhk: tarbeveeahel 10 bar, kütteahel 10 bar
- kaitseklapp 1\" külmaveesisendile 7 +/- 1 bar
- max. temperatuur: tarbeveeahel 95°C, kütteahel 110°C
- magneesiumanood
- flants Ø 180mm
- elektriline sukelküttekeha juurdeostetav
- tarbeveeotsad 1\" VK
- kütteveeotsad 1\"  SK
- reguleeritavad jalad

....................................................................................................................................................

alt

  • garantii 7 a. siseanumale
  • PU-isolatsioon 50mm + kilemantel, hõbehall
  • max. töörõhk: tarbeveeahel 10 bar, kütteahel 10 bar
  • max. temperatuur: tarbeveeahel 95°C, kütteahel 95°C
  • magneesiumanood
  • flants Ø 180mm
  • elektriline sukelküttekeha juurdeostetav
  • tarbeveeotsad 1″ M
  • kütteveeotsad 1 1/4″ F
  • reguleeritavad jalad