BOSCH Compress 5800i AW R290 seeria soojuspumbad

Vaikne tänu integreeritud õhudifuusorile ja optimeeritud konstruktsioonile

Helirõhu tase 1 m kaugusel 32-40 dB(A) 


www.bosch-presse.de

www.bosch-presse.de

 

230 V

BOSCH Compress 5800i AW 4 OR-S monoblock õhk-vesi soojuspump 1,8-4,3 kW

BOSCH Compress 5800i AW 5 OR-S monoblock õhk-vesi soojuspump 1,8-6,4 kW

BOSCH Compress 5800i AW 7 OR-S monoblock õhk-vesi soojuspump 1,8-7,1 kW

 

380 V

BOSCH Compress 5800i AW 10 OR-T monoblock õhk-vesi soojuspump 2,1-11,7 kW

BOSCH Compress 5800i AW 12 OR-T monoblock õhk-vesi soojuspump 2,1-12,6 kW

 

BOSCH Compress  CS5800iAW 12 M sisemine moodul integreeritud 170 l soojaveeboileriga, 16 l akumulatsioonipaagi ja 9 kW elektriküttekehaga.

BOSCH Compress  CS5800iAW 12 MB sisemine moodul integreeritud 70 l akumulatsioonipaagiga ja 9 kW elektriküttekehaga.

BOSCH Compress  CS5800iAW 12 E sisemine moodul 9 kW elektriküttekehaga.

Siseosad värvilise puutetundliku 5’’ ekraaniga regulaator BOSCH UI800

Interneti kaudu kaugjuurdepääsu loomiseks on vajalik komplekt K30RF (lisavarustus).

 

Tested under Nordic climate conditions

www.bosch-homecomfortgroup.com

 

 

............................................................................................................................................................................................................................

 

 Soojuspumpadega seotud mürahäiring

 

Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ ei sätesta norme soojuspumpadele, kuid soojuspumpade häiringu hindamisel võib lähtuda tehnoseadmete tekitatava müra piirväärtusest, millele vastavalt määruse nr 71 lisale 1 p 2 rakendatakse tööstusmüra sihtväärtust.

Päeva- ja ööaeg on vastavalt 7.00–23.00 ja 23.00–7.00.

Tavaliselt on soojuspumba müratasemed toodud tehnilises passis. Seadme ning paigalduskoha müraandmed võimaldavad ligikaudu hinnata kujunevat müraolukorda.

Tabelites 1 ja 2 on toodud Terviseameti füüsikalabori arvutused, mis võimaldavad hinnata  soojusseadme müra levikut sõltuvalt müraallika kaugusest. Andmed on esitatud kahel kujul, sõltuvalt sellest, kas müraallika tehnilises passis on märgitud helivõimsus (Lw) või helirõhk (Lp). Neid kahte parameetrit omavahel võrrelda ei saa.

Helirõhutase(Lp) – helina tajutavad õhurõhu muutused. Mõõdetakse [Pa] ja väljendatakse [dB].

Kui soojuspumba tehnilises passis on toodud müratasemed (helirõhutasemed (LpA) – siis saab neid kasutada otseseks võrdlemiseks kohaldatavate normidega. Määrus nr 71 käsitleb   helirõhutasemeid ehk määrusega tuleb võrrelda helirõhutaset (müratase).

Helivõimsus (Lw) on müra allikast helilaine kujul väljuv energia.  Helivõimsuse tasemed on oma iseloomu järgi lähteandmed müratasemete arvutamiseks (nt erinevate müraallikate võrdlemiseks, mürakaardistamiseks) ning neid ei saa kasutada normidega võrdlemiseks.

Tabel 1 Soojusseadme välisõhus müra leviku orienteeruvad näitajad kui tehnilises passis on toodud HELIRÕHUTASE (Lp)

Tabel 2 Soojusseadme välisõhus müra leviku orienteeruvad näitajad kui tehnilises passis on toodud HELIVÕIMSUSE TASE (Lw)

https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/fuusikalised-tegurid/mura

 

 

BOSCH Compress 5800i AW R290 õhk-vesi soojuspumbad